ปากไก่

ภาษาอังกฤษ


n quill
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กับหมึกหรือสิ่งอื่น
หน่วยนับ: ด้าม, แท่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: quill pen
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สมัยก่อนนำขนนกหรือขนห่านมาทำเป็นปากไก่ สามารถเขียนได้คมชัดและเขียนติดต่อกันได้นาน