ปากโป้ง

ภาษาอังกฤษ


v be loose-tongued
คำอธิบาย: ชอบพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมาโดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: ปากสว่าง , ปากมาก
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายตั้นปากโป้งบอกครูว่าพวกเราแอบลอกการบ้านกัน