ปากแบะ

ภาษาอังกฤษ


n protruding mouth
คำอธิบาย: ปากที่มีริมฝีปากล่างยื่นห้อยออกมามาก
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เด่นบนใบหน้าของเขาคือปากแบะราวกับแพะ