ปากแข็ง

ภาษาอังกฤษ


adj stubborn
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: obstinate , tight-lipped
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ
v refuse to admit mistakes
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: refuse to admit defeat , pigheaded , stubborn , self-willed , obstinate
ตัวอย่างประโยค: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด
v refuse to admit mistakes
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: refuse to admit defeat , pigheaded , stubborn , self-willed , obstinate
ตัวอย่างประโยค: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด