ปากเสียง

ภาษาอังกฤษ


n quarrel
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , วิวาท
คำที่เกี่ยวข้อง: argument , mouthpiece
ตัวอย่างประโยค: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ