ปากเสีย

ภาษาอังกฤษ


v be abusive
คำอธิบาย: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be reproaching
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวนึกโมโหตัวเองที่ปากเสีย ทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มอยู่เปลี่ยนไปทันที
adj gossipy
คำอธิบาย: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: meddlesome
ตัวอย่างประโยค: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม
adj gossipy
คำอธิบาย: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: meddlesome
ตัวอย่างประโยค: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม