ปากเป็ด

ภาษาอังกฤษ


n a kind of flute
คำอธิบาย: ปี่ชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: อัน, เลา
ความหมายเหมือนกับ: ปี่ปากเป็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of wind instrument
n a kind of flute
คำอธิบาย: ปี่ชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: อัน, เลา
ความหมายเหมือนกับ: ปี่ปากเป็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of wind instrument