ปากเปียกปากแฉะ

ภาษาอังกฤษ


v grumble
คำอธิบาย: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ความหมายเหมือนกับ: ปากเปียก , พร่ำ , บ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: admonish , take a lot of explaining
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top