ปากเปียก

ภาษาอังกฤษ


v grumble
คำอธิบาย: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ความหมายเหมือนกับ: ปากเปียกปากแฉะ , พร่ำ , บ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: admonish , take a lot of explaining
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร