ปากเปล่า

ภาษาอังกฤษ


adv orally
คำอธิบาย: ว่าโดยไม่ดูตัวหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกลอนสุนทรภู่มากจนท่องปากเปล่าได้หลายตอน