ปากเปราะเราะราย

ภาษาอังกฤษ


adj loquacious
คำอธิบาย: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ปากคอเราะราย
คำที่เกี่ยวข้อง: sharp tongued , tongue-lashing
ตัวอย่างประโยค: คุณเฉลียวใจหรือเปล่าว่าหล่อนเป็นคนปากเปราะเราะราย