ปากเปราะ

ภาษาอังกฤษ


v loosen one´s tongue
คำอธิบาย: พูดจาว่าคนง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be talkative , be loquacious
ตัวอย่างประโยค: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที
adj foot-in-mouth (e.g. remark)
คำอธิบาย: พูดจาว่าคนง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: say the wrong thing a the wrong time
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ
adj foot-in-mouth (e.g. remark)
คำอธิบาย: พูดจาว่าคนง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: say the wrong thing a the wrong time
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ