ปากเบา

ภาษาอังกฤษ


adj gossipy
คำอธิบาย: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ความหมายเหมือนกับ: ปากพล่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: loosen one´s mouth , grumbling
ตัวอย่างประโยค: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา