ปากีสถาน

ภาษาอังกฤษ


n Pakistan
คำอธิบาย: ชื่อสาธารณรัฐในอาเซีย
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศปากีสถาน
ตัวอย่างประโยค: นายราชีพคานธีเปิดเผยระหว่างเดินทางไปสู่จุดจบครั้งนี้ว่าอินเดีย และปากีสถานเกือบบรรลุถึงขั้นตกลงกันได้เกี่ยวกับกรณีพิพาท