ปากอ่าว

ภาษาอังกฤษ


n estuary
คำอธิบาย: ปากของส่วนทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: mouth of a river
ตัวอย่างประโยค: การขนส่งลำเลียงไม้จะล่องซุงตามน้ำลงมาจนถึงปากอ่าวเจ้าพระยาหรือขึ้นบกที่ปากน้ำโพ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top