ปากห่าง

ภาษาอังกฤษ


n open bill ibis
คำอธิบาย: ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans ในวงศ์ Ciconiidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกกาบบัวแต่ตัวเล็กกว่า ลำตัวสีเทาปนขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในฤดูผสมพันธุ์ ปากหนาแหลมตรง เมื่อจะงอยปากสบกัน ส่วนกลางของปากบนและปากล่างแยกห่างจากกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกปากห่าง
ตัวอย่างประโยค: นกปากห่างตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน มีขายาว คอยาว ปากใหญ่