ปากหอยปากปู

ภาษาอังกฤษ


n gossipers
คำอธิบาย: ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย
ตัวอย่างประโยค: เธอจับได้คาหนังคาเขาว่าพวกปากหอยปากปูกำลังนินทาเธออยู่