ปากหวาน

ภาษาอังกฤษ


adj unctuous
คำอธิบาย: พูดจาไพเราะ (มักใช้ในทางที่ล่อใจหรือไม่จริงใจ)
คำที่เกี่ยวข้อง: smooth-tongued , honeytongued
ตัวอย่างประโยค: พวกเราเคยพูดกันว่าเราชอบผู้ชายปากหวาน คล่องๆ เอาใจเก่งๆ