ปากหมา

ภาษาอังกฤษ


adj abusive
คำอธิบาย: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: reproaching
ตัวอย่างประโยค: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก