ปากหนัก

ภาษาอังกฤษ


v be reticent
คำอธิบาย: ไม่ใคร่พูดขอร้องต่อใครๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be tight-lipped
ตัวอย่างประโยค: สุดาตั้งใจจะไปขอร้องให้มานีช่วยเหลือแต่พอไปถึงก็ปากหนักพูดไม่ออก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top