ปากสว่าง

ภาษาอังกฤษ


v be loose-tongued
คำอธิบาย: ชอบเปิดเผยเรื่องของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ปากมาก , ปากโป้ง
ตัวอย่างประโยค: ใครต่อใครเขาลือกันให้แซดว่าคุณปากสว่าง