ปากราก

ภาษาอังกฤษ


n black-capped kingfisher
คำอธิบาย: ชื่อนกชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกกินปลา , นกกระเต็น , นกปากราก
n black-capped kingfisher
คำอธิบาย: ชื่อนกชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกกินปลา , นกกระเต็น , นกปากราก