ปากรังมด

ภาษาอังกฤษ


n tiny hole
ความหมายเหมือนกับ: รูรั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: minute hole , small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil)