ปากมอม

ภาษาอังกฤษ


adj gossipy and meddlesome
ความหมายเหมือนกับ: ปากหมา , ปากเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: long-tongued
ตัวอย่างประโยค: แถวปากซอยจะมีกลุ่มนักเลงปากมอมคอยแซวเด็กสาวที่เดินผ่านไปมา