ปากปลิง

ภาษาอังกฤษ


n fruit pole
คำอธิบาย: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: joint between fruit and stem
ตัวอย่างประโยค: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก