ปากปลา

ภาษาอังกฤษ


n prow
คำอธิบาย: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth
n prow
คำอธิบาย: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish´s mouth