ปากน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n estuary
คำอธิบาย: ช่องแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: mouth of a river
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งเศสได้นำเรือรบเข้ามาบุกรุกอธิปไตยของไทยถึงลำน้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำ