ปากตะไกร

ภาษาอังกฤษ


adj sharp-tongued
ความหมายเหมือนกับ: ปากจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: sarcastic
ตัวอย่างประโยค: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่