ปากตะกร้อ

ภาษาอังกฤษ


n ripe mango
คำอธิบาย: เรียกมะม่วงที่แก่จัดควรสอยลงมาบ่มได้
ความหมายเหมือนกับ: มะม่วงปากตะกร้อ
ตัวอย่างประโยค: เขาสอยมะม่วงปากตะกร้อมาบ่มไว้ในลังจำนวนมาก