ปากตลาด

ภาษาอังกฤษ


adj sharp-tongued
ความหมายเหมือนกับ: ปากจัด
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านชาวช่องนินทาว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นประเภทพวกปากตลาด