ปากตรอก

ภาษาอังกฤษ


n mouth of the lane
ความหมายเหมือนกับ: ปากซอย
คำที่เกี่ยวข้อง: entrance to the road
ตัวอย่างประโยค: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด