ปากซ่อม

ภาษาอังกฤษ


n snipe
คำอธิบาย: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ลำตัวป้อม ลายน้ำตาลและขาว ปากยาวแหลมเล็ก ขาสั้น หากินในเวลาพลบค่ำและเวลากลางคืน ใช้ปากแทงหาอาหารจำพวกหนอนและไส้เดือนในดิน มักอยู่ตามลำพัง มีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกปากซ่อม
ตัวอย่างประโยค: ปากนกปากซ่อมจะยาวมากและค่อนข้างอ่อนนุ่มเพื่อจะได้ไว้ใช้ จับตัวแมลง ตัวหนอน ตามเลน ตามโคลน