ปากซอย

ภาษาอังกฤษ


n entrance to the sides treet
ความหมายเหมือนกับ: ปากตรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: mouth of the sideroad
ตัวอย่างประโยค: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
n entrance to the sidestreet
ความหมายเหมือนกับ: ปากตรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: mouth of the sideroad
ตัวอย่างประโยค: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด