ปากช้าง

ภาษาอังกฤษ


n serration
คำอธิบาย: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ความหมายเหมือนกับ: ปากฉลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: orifice shaped like a shark´s mouth
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น
n serration
คำอธิบาย: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ความหมายเหมือนกับ: ปากฉลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: orifice shaped like a shark´s mouth
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น