ปากฉลาม

ภาษาอังกฤษ


n serration
คำอธิบาย: รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง
ความหมายเหมือนกับ: ปากช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: orifice shaped like a shark´s mouth
ตัวอย่างประโยค: แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม