ปากจิ้งจก

ภาษาอังกฤษ


n pliers
คำอธิบาย: คีมชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: คีมปากจิ้งจก
ตัวอย่างประโยค: เขาหยิบคีมปากจิ้งจกออกมาจากกล่องเครื่องมือ
n a species of green snake
คำอธิบาย: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูปากจิ้งจก
n a species of green snake
คำอธิบาย: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูปากจิ้งจก