ปากคีบ

ภาษาอังกฤษ


n forceps
คำอธิบาย: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: tweezers
ตัวอย่างประโยค: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ