ปากคัน

ภาษาอังกฤษ


adj loose-tongued
คำอธิบาย: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
ความหมายเหมือนกับ: ปากตำแย , ปากบอน
คำที่เกี่ยวข้อง: given to gossiping
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่