ปากคอเราะราย

ภาษาอังกฤษ


adj caustic
คำอธิบาย: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ปากเปราะเราะราย
คำที่เกี่ยวข้อง: tongue-lashing
ตัวอย่างประโยค: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน