ปากคม

ภาษาอังกฤษ


adj sharp-tongued
คำอธิบาย: พูดจาเสียดแทงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปากคม พูดไม่เกรงใจใคร