ปากขม

ภาษาอังกฤษ


v have a bitter taste in one´s mouth
คำอธิบาย: อาการรู้สึกขมในปากเวลาเป็นไข้
ตัวอย่างประโยค: ตัวอย่างอาการที่เกิดเนื่องจากความร้อนส่วนเกินกำเริบ เช่น ปากขม กลืนอาหารลำบาก ปวดท้อง ท้องแน่น ท้องผูกเบื่ออาหาร
v have a bitter taste in one´s mouth
คำอธิบาย: อาการรู้สึกขมในปากเวลาเป็นไข้
ตัวอย่างประโยค: ตัวอย่างอาการที่เกิดเนื่องจากความร้อนส่วนเกินกำเริบ เช่น ปากขม กลืนอาหารลำบาก ปวดท้อง ท้องแน่น ท้องผูกเบื่ออาหาร