ปากกาหมึกซึม

ภาษาอังกฤษ


n fountain pen
คำอธิบาย: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก
หน่วยนับ: ด้าม
ตัวอย่างประโยค: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ