ปากกาขนนก

ภาษาอังกฤษ


n quill
คำอธิบาย: เครื่องเขียนแบบเก่า ใช้จุ่มน้ำหมึกเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: quill pen
ตัวอย่างประโยค: ปากกาขนนก และกระดาษนับไม่ถ้วนนำมาใช้บันทึกวจนะในศาสนาบาไฮ