ปากกัดตีนถีบ

ภาษาอังกฤษ


v struggle
คำอธิบาย: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: ดิ้นรน , มุมานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: endeavor
ตัวอย่างประโยค: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน