ปากกว้าง

ภาษาอังกฤษ


n broadbill
คำอธิบาย: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of water snake
n broadbill
คำอธิบาย: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of water snake


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top