ปากกล้า

ภาษาอังกฤษ


adj sharp-tongued
คำอธิบาย: พูดไม่เกรงกลัวใคร
คำที่เกี่ยวข้อง: outspoken
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว