ปากกระบอกปืน

ภาษาอังกฤษ


n muzzle
คำอธิบาย: ช่องปลายลำกล้องปืน
คำที่เกี่ยวข้อง: gun muzzle , gunpoint
ตัวอย่างประโยค: เขามองเห็นปากกระบอกปืนเล็งจ่อมาที่เขาในระยะห่างไม่ถึงเมตร