ปาก

ภาษาอังกฤษ


clas mouth
คำอธิบาย: ใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค: ชาวประมงนำแหไปลงเรือหลายปาก
n mouth
คำอธิบาย: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย
หน่วยนับ: ปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: lip
ตัวอย่างประโยค: อาหารบางประเภท เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ เหมาะที่จะใช้มือป้อนเข้าปาก