ปา

ภาษาอังกฤษ


v throw
คำอธิบาย: ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวด้วยอาการเอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ขว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: pitch
ตัวอย่างประโยค: เชิดปามีดที่ถืออยู่ปักลงพื้นดินดังฉึกและเดินหันหลังจากบ้าน