ปั๊มลม

ภาษาอังกฤษ


n air compressor
ความหมายเหมือนกับ: ที่ปั๊มลม
ตัวอย่างประโยค: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน